Category: Win-Loss

Analiza win-loss: najlepsze narzędzie wsparcia sprzedaży, którego prawdopodobniej jeszcze nie znaszAnaliza win-loss: najlepsze narzędzie wsparcia sprzedaży, którego prawdopodobniej jeszcze nie znasz

Win-loss to metoda badania i analizy przyczyn decyzji zakupowych klientów B2B. Korzysta się z niej po zamknięciu każdego procesu sprzedaży, gdy znamy już jego rozstrzygnięcie. Jej wyjątkowość polega na tym...