Wdrożenie procesu analizy win-loss
krok po kroku

Pomagamy przygotować i wdrożyć w Twojej firmie cały proces analizy win-loss od A do Z. Najczęściej zaczniesz współpracę z nami mając za sobą jedynie decyzję, że chcesz wdrożyć analizę win-loss, a skończysz mając działające rozwiązania, który daje Ci konkretne efekty.

Nasza współpraca będzie najczęściej rozłożona na trzy etapy:

Etap 1: Przygotowanie

• Dobierzemy metody badawcze do specyfiki procesu sprzedaży w Twojej firmie (rozmowy telefoniczne vs. badania online).
• Opracujemy cały przebieg procesu win-loss (kroki oraz kto je realizuje, kiedy i jak).
• Zbudujemy kwestionariusze do badań i je przetestujemy.
• Przeszkolimy lidera projektu oraz pozostałe osoby, które będą uczestniczyć w procesie.

Etap 2: Realizacja badań
• Pomożemy Wam przygotować narzędzia do realizacji badań oraz raportowania i analizy wyników.
• Uruchomimy badanie i upewnimy się, że dane są prawidłowo zbierane.
• Nauczymy Twój zespół, jak profesjonalnie przeprowadzać wywiady telefoniczne win-loss w praktyce.
• Uczestniczymy razem z Wami w rozmowach z klientami - pokazujemy jak to robić i dajemy Wam informację zwrotną.


Etap 3: Analiza, wnioski i wdrożenie działań
• Przygotujemy i uruchomimy procesy, których celem jest analiza wniosków z badania oraz przełożenie ich na konkretne działania i rezultaty dla Twojej firmy.
• Pomożemy wyciągnąć wnioski z pierwszych badań. Na ich podstawie opracujemy rozwiązania zwiększające konwersję sprzedaży i plan wdrożenia ich w życie.

Zwróć szczególną uwagę na Etap 3, ponieważ jest bardzo ważny. Jak zapewne dobrze wiesz, od samej analizy (czegokolwiek) efekty się nie pojawią. Rezultaty analizy win-loss w postaci lepszej konwersji sprzedaży powstaną wtedy, gdy:

1. Będziesz mieć przed sobą twarde wnioski z badań
2. Następnie stworzysz plan jak przełożyć, je na działania.
3. A potem to wdrożysz 🙂

Logiczne, prawda? Zostajemy z Tobą tak długo, aby upewnić się, że jesteście gotowi, aby realizować cały proces analizy win-loss samodzielnie i generować wyniki.

Cały proces od A do Z trwa najczęściej kilkanaście tygodni. Dokładny czas trwania zależy od wielkości
i złożoności Twojej organizacji i procesów sprzedaży.