Nie wiesz, jak zacząć?
Od pilotażowego wdrożenia analizy win-loss!

Często zaczynamy analizę win-loss u nowych klientów od pilotażowego wdrożenia. Pilotażowego,
czyli realizowanego na próbę, aby udowodnić, co konkretnie analiza win-loss może dać Twojej firmie.

To najprostszy sposób, aby rozwiać wątpliwości i sprawdzić rozwiązanie na własnym podwórku.

Celem pilotażowego wdrożenia jest dostarczenie w możliwie krótkim czasie wniosków i rekomendacji na podstawie badania Twoich klientów. Udzielamy Ci odpowiedzi na pytania: "dlaczego wygraliśmy…", "dlaczego przegraliśmy…", "co możemy zrobić, aby wygrywać więcej".

Pilotażowe wdrożenie najczęściej wygląda następująco:

• Wybieramy jedną grupę klientów, których analiza zapewni porównywalne i miarodajne wnioski.
• Przeprowadzamy badanie odpowiednio dobranej próbki zamkniętych szans sprzedaży w tej grupie klientów.
• Dostarczamy Ci wnioski - szczegółowe sprawozdanie z badania każdej szansy sprzedaży oraz łączne wnioski i rekomendacje z całego badania.
• Omawiamy je wspólnie i planujemy, jak wdrożyć je w życie.

Cały proces trwa zwykle ok. 4-5 tygodni. Po jego zakończeniu dokładnie wiesz, jaką wartość analiza win-loss daje Twojej firmie i masz jasny plan, w jakiej formie warto ją kontynuować.